Nieuws

Voor elk type fiets een optimale dekking tegen een scherpe premie

  De fietsverzekering die op wieltjes loopt.

Een optimale dekking voor elk type fiets, dus voor zowel de electrische-,stads- of koersfiets.

Alsook voor de driewieler,tandem,bakfiets of de mountainbike.

Fiets is maximum 2 jaar oud, te rekenen vanaf datum van de aankoopfactuur. 

Wij zorgen ervoor dat U heel veel onbezorgde kilometers met uw fiets kunt afleggen.

 

Loop vrijblijvend binnen,of mail/bel ons voor uitleg over deze verzekering. 

Uw dierbare huisdieren verzekerd,dat kan!

Het is nu ook mogelijk om uw beste maatje, uw huisdier te verzekeren.

Dit kan via kantoor Peters,om ervoor te zorgen dat het uw huisdier aan niets ontbreekt.

Dekking is er voor de kosten van ongeval, ziekte en chirurgische ingreep.

Geen medisch onderzoek vereist voor het verzekeren van uw huisdier.

Kantoor Peters stelt verzekeringsoplossingen voor aan eigenaars die een terugbetaling willen van de dierenartskosten van hun dieren.

Loop dus vrijblijvend binnen, of mail ons; dan krijgt u van ons uitleg over deze polis. 

Energieprestatiecertificaat

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren moet ervoor zorgen dat een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikbaar is op op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het EPC moet door de eigenaar (verkoper of verhuurder) worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers (vanaf 01/11/2008) of huurders (vanaf 01/01/2009). Bij verkoop van een woninggebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. Vanaf begin 2009 zal in de notariële akte een clausule met betrekking tot het EPC worden opgenomen.

Renovatie krotwoning fiscaal aftrekbaar

Ouders of familieleden die hun kinderen, neven of nichten een financieel duwtje in de rug geven bij de renovatie van hun woning, zullen daarmee een belastingvoordeel doen. De Vlaamse regering noemt het nieuwe belastingvoordeel een ‘mama- en papa-lening’, maar de fiscale aftrekbaarheid geldt niet enkel voor ouders die geld lenen aan hun kinderen.

Verplicht onderhoud verwarmingsketels

Veilig verwarmd de winter door

Een goed gereinigde verwarmingsinstallatie verbruikt veel minder energie en kost u minder. Bovendien voorkomt u met een goed onderhouden verwarmingsinstallatie infecties van de luchtwegen, vergiftigingen en milieuoverlast.

1. Controle bij eerste ingebruikname &hellip

Voor de ingebruikname van een nieuw stooktoestel moet de eigenaar dit laten keuren. Deze verplichting geldt nu reeds voor vloeibare en vaste brandstoffen, en wordt op 1 juni 2010 van kracht voor centrale verwarming op gasvormige brandstof.p>

Bouwers en kopers verzekerd tegen jobverlies

BRUSSEL - De Vlaamse overheid start op 1 april 2009 opnieuw met een gratis verzekering gewaarborgd wonen via verzekeraar Ethias. Die verzekering voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) rekent op zo'n 7.500 polissen per jaar.

Villa in Spanje, erfenis in België

Wie een villa of appartement heeft in het buitenland, heeft daar dikwijls ook een rekening. Bij erfenis zijn dubbele belastingen niet uitgesloten.
 
Bij overlijden wordt die rekening daar soms ook belast met successierecht, en dat belet niet dat België ook nog eens belasting heft, zonder verrekening.

Een vrouw die in Spanje woont, en een erfenis ontvangt van een erflater uit Duitsland, betaalt hier twee maal erfenisrechten op. Deze dubbele belasting is enkel te vermijden door het afsluiten van verdragen tussen de landen onderling.

Overlappingen bij verzekeringen

De modale Belg vindt nogal snel dat hij te veel betaalt voor zijn verzekeringen. Zeker als hij zelden of nooit een

Wat is SEPA, IBAN & BIC?

SEPA: Europese richtlijn op de betaaldiensten

SEPA staat voor Single “Euro Payments Area”, een eengemaakte Europese betaalruimte. Elke bankcliënt, van particulier tot groot bedrijf, zal in de eurozone en later in de gehele Europese Unie even gemakkelijk kunnen betalen als in eigen land.

Op het einde van jouw loopbaan moet je met volgende zaken rekening houden:

Als je een aanvullend pensioen opbouwt bij jouw werkgever (via een groepsverzekering of een pensioenfonds), moet je nakijken wat de invloed is van tijdskrediet, deeltijds werken of brugpensioen op de dekkingen.
Misschien heb je naast het aanvullende pensioen ook aanvullende dekkingen ziekenhuisopname, overlijden, arbeidsongeschiktheid of inkomensverlies. Lopen die dekkingen door? Moet je bepaalde polissen individueel voortzetten?